Het vastzetten van de rolwagens gebeurt met het VETH-vergrendelingssysteem, hetwelke aan de strengste eisen inzake veiligheid voldoet en ons toelaat om zowel traditionele rolwagens als elektrische rolwagens op een adequate manier vast te zetten.

rolwag2

De rolwagengebruikers nemen plaats in het midden van de bus, wat een comfortabele rit garandeert. Het contact met de medepassagiers wordt hierdoor bevorderd en eventueel toezicht op hulpbehoevende zieken wordt gemakkelijker.

rolwag1